<th id="p0vq1"></th>

  <tbody id="p0vq1"><table id="p0vq1"><thead id="p0vq1"></thead></table></tbody>

  植物研究所2021年“申請-考核”制博士研究生擬錄取名單公示

       植物研究所2021年“申請-考核”制博士研究生招收工作已結束,經植物研究所初試、面試、政審等考核,以下考生被植物研究所錄取,現將擬錄取名單進行公示:

  姓名 

  考生編號 

  英語成績 

  專業成績 

  面試成績 

  錄取成績 

  擬錄取導師  

  擬錄取專業 

  鄭臣臣 

  144301110500001 

  93 

  78 

  93 

  88.5 

  羅毅波 

  植物學 

  茍巍 

  144301110500003 

  79 

  96 

  93 

  89.7 

  賀超英 

  植物學 

  王慧杰 

  144301110500005 

  75 

  66 

  92 

  79.1 

  徐波 

  植物學 

  曹關龍 

  144301110500006 

  89 

  85 

  93 

  89.4 

  王偉 

  植物學 

  馬長旺 

  144301110500009 

  60 

  78 

  91 

  77.8 

  冉進華 

  植物學 

  王迎惠 

  144301110500010 

  81 

  65 

  91 

  80.2 

  王印政 

  植物學 

  梁思琪 

  144301110500011 

  94 

  83 

  94 

  90.7 

  張憲春 

  植物學 

  張田 

  144301110500019 

  75 

  82 

  93 

  84.3 

  徐波 

  植物學 

  李成儒 

  144301110500028 

  71 

  65 

  90 

  76.8 

  汪小全 

  植物學 

  柳曄 

  144301110500029 

  81 

  66 

  93 

  81.3 

  王印政 

  植物學 

  王祿利 

  144301110500030 

  77 

  70 

  94 

  81.7 

  郭亞龍 

  植物學 

  王亦周 

  144301110500032 

  95 

  91 

  92 

  92.6 

  石雷 

  植物學 

  張耀 

  144301110500034 

  79 

  75 

  94 

  83.8 

  董陽 

  植物學 

  徐冬穎 

  144301110500041 

  94 

  98 

  90 

  93.6 

  李博強 

  發育生物學 

  齊悅 

  144301110500042 

  90 

  90 

  90 

  90 

  石雷 

  植物學 

  郝得厚 

  144301110500043 

  97 

  89 

  90 

  91.8 

  景海春 

  發育生物學 

  俞旭昶 

  144301110500047 

  80 

  81 

  95 

  86.3 

  郭自峰 

  發育生物學 

  趙浩暖 

  144301110500049 

  97 

  95 

  90 

  93.6 

  秦國政 

  發育生物學 

  姚淑君 

  144301110500055 

  73 

  89 

  93 

  85.8 

  漆小泉 

  發育生物學 

  姜慶 

  144301110500057 

  92 

  93 

  97 

  94.3 

  張翠 

  發育生物學 

  韓菲 

  144301110500059 

  85 

  72 

  96 

  85.5 

  楊文強 

  發育生物學 

  婁樹茂 

  144301110500060 

  91 

  88 

  90 

  89.7 

  景海春 

  發育生物學 

  張道磊 

  144301110500064 

  85 

  83 

  93 

  87.6 

  程佑發 

  發育生物學 

  王柯茹 

  144301110500067 

  92 

  95 

  90 

  92.1 

  秦國政 

  發育生物學 

  吳振揚 

  144301110500068 

  90 

  81 

  92 

  88.1 

  金京波 

  發育生物學 

  李先沖 

  144301110500075 

  75 

  84 

  95 

  85.7 

  張翠 

  發育生物學 

  柳雪陽 

  144301110500078 

  70 

  68 

  93 

  78.6 

  沈建仁 

  細胞生物學 

  劉新春 

  144301110500082 

  80 

  89 

  94 

  88.3 

  徐重益 

  發育生物學 

  馮震 

  144301110500087 

  73 

  74 

  97 

  82.9 

  王雷 

  發育生物學 

  劉奎 

  144301110500092 

  94 

  90 

  90 

  91.2 

  李博強 

  發育生物學 

  閆一皓 

  144301110500106 

  85 

  92 

  95 

  91.1 

  于龍江 

  細胞生物學 

  劉俊 

  144301110500107 

  66 

  68 

  98 

  79.4 

  楊文強 

  發育生物學 

  李云峰 

  144301110500110 

  95 

  84 

  92 

  90.5 

  陳之端 

  植物學 

  程瀚 

  144301110500121 

  80 

  81 

  97 

  87.1 

  劉春明 

  發育生物學 

  張金紀 

  144301110500123 

  75 

  73 

  97 

  83.2 

  沈建仁 

  細胞生物學 

  郭飛龍 

  144301110500126 

  88 

  84 

  95 

  89.6 

  劉永秀 

  細胞生物學 

  徐小博 

  144301110500127 

  94 

  90 

  90 

  91.2 

  代占武 

  細胞生物學 

  李澤 

  144301110500129 

  80 

  85 

  95 

  87.5 

  張梅 

  發育生物學 

  李慎昌 

  144301110500133 

  92 

  85 

  93 

  90.3 

  王利軍 

  細胞生物學 

  袁黎 

  144301110500134 

  75 

  77 

  95 

  83.6 

  遲偉 

  細胞生物學 

  聶子頁 

  144301110500135 

  91 

  76 

  92 

  86.9 

  范培格 

  細胞生物學 

  劉孟龍 

  144301110500143 

  96 

  93 

  94 

  94.3 

  代占武 

  細胞生物學 

  劉曉強 

  144301110500149 

  91 

  94 

  90 

  91.5 

  鄧馨 

  細胞生物學 

  耿曉慶 

  144301110500157 

  98 

  90 

  93 

  93.6 

  方精云 

  生態學 

  岳艷鵬 

  144301110500158 

  95 

  90 

  95 

  93.5 

  鄭元潤 

  生態學 

  吳曉永 

  144301110500159 

  93 

  88 

  92 

  91.1 

  郭慶華 

  生態學 

  趙雪真 

  144301110500161 

  95 

  90 

  89 

  91.1 

  白永飛 

  生態學 

  翟國慶 

  144301110500162 

  95 

  88 

  90 

  90.9 

  馮曉娟 

  生態學 

  孫闊 

  144301110500164 

  89 

  86 

  96 

  90.9 

  許振柱 

  生態學 

  郭春延 

  144301110500168 

  90 

  93 

  92 

  91.7 

  張文浩 

  生態學 

  劉麗娟 

  144301110500172 

  90 

  88 

  91 

  89.8 

  張云海 

  生態學 

  張帆 

  144301110500174 

  92 

  90 

  94 

  92.2 

  陳蕾伊 

  生態學 

  加央朗珍 

  144301110500177 

  68 

  85 

  89 

  81.5 

  張齊兵 

  生態學 

   錄取成績=英語筆試30%+專業筆試30%+面試成績40% 

   如有異議,請致電植物所研究所處:010-62836619。最終錄取結果以收到錄取通知書為準。 

   監督電話:010-84097410 

     

     

                                                                                                                                                  中國科學院植物研究所  

                                                                                                                                                            研究生處  

                                                                                                                                                                        2021511

  附件下載:

  66棋牌